Tamam
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırın, evinizde huzurlu bir geleceği güvence altına alın.

Zorunlu sigortadır.
Deprem ve deprem sonucu oluşan hasarları kapsar.
Sigorta süresi 1 yıl
Tüm Türkiye'de geçerlidir.

Önemli Notlar

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan yerleşim yerlerini deprem durumlarına karşı güvence altına almaya yönelik bir sigortadır.

Hangi binalar ve bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yapılması gerekir?

  • 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Bu sigorta ile hangi durumlar teminat altına alınmıştır?

  • Depremin, yangın, infilak ve yer kayması da olmak üzere, sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar;
  • Merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar sigorta bedeline kadar olmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınır.

Nasıl Alabilirim?

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için acentelerimizi ve Müşteri İletişim Merkezi'mizi her zaman arayabilirsiniz. Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Hizmet Kanallarımız  

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili Dökümanlar

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?EVETHAYIR