Tamam
İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

ERGO İnsan Kaynaklarι Departmanı'nın temel amacι; şirketin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalιşanlarιn tüm kapasite ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri, yaratιcιlιklarιnι geliştirebilecekleri, organizasyona belirgin bir değer katarak kendilerini büyük bir ekibin önemli bir parçasι olarak hissedebilecekleri öğrenen organizasyonlar oluşturmaktιr.

Performans ve Gelişim Yönetimi Süreçlerimiz

ERGO Türkiye olarak Performans ve Gelişim Yönetimi süreci ile amacımız "yüksek performans ve potansiyelli" çalışanlarımızı bulmak ve ortaya çıkarmaktır. Bu süreç ile tüm çalışanlarımızın performans ve potansiyellerini değerlendirmeyi, bu doğrultuda geliştirmeyi ve bağlılıklarını arttırmayı hedefliyoruz.

Performans Yönetimi

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temelini oluşturan bu süreçte, her bir çalışanımızın yıllık performansı bireysel olarak değerlendirilir.

 • Her seviyede tüm çalışanlarımızın hedef kartının oluşturulduğu,
 • Hedef kartının; "iş hedefleri" ve "komite değerlendirme" sonucu olmak üzere iki ana bölümden oluştuğu,
 • Çalışanın performans notunun; hedef kartı (iş hedefleri sonucu + komite değerlendirmesi) sonucu olduğu ve performans notunun ücret ayarlama çalışmalarına etki ettiği bu süreçte,
 • Prim hesaplamaları yapılırken, çalışanın bireysel notu dışında şirket performans notu da dikkate alınır.
 • Hedef Kartı, İş Hedefleri ve Komite Değerlendirmesi olmak üzere 2 aşamada değerlendirilir.

  İş Hedefleri, ortaya konulan sonuçlar bazında ilgili yönetici tarafından değerlendirilir.

 • "Kantitatif (niceliksel) Hedefler" değerlendirilirken rakamsal sonuçlar dikkate alınır.
 • "Kalitatif (niteliksel) Hedefler" değerlendirilirken ise yapılan işin zamandanlığı, kalitesi ve sürecin yönetimi dikkate alınır.
 • Komite Değerlendirmesi, ilgili yönetim ekibi tarafından İK moderasyonunda yapılır. Her çalışanın mevcut rolünden beklentileri ne kasar karşıladığı, verimliliği etkinliği, teknik yeterliliği, kurum kültürüne uyumu(somut örneklerle) ve üretilen sonuçlar ile değerlendirilir.

  Potansiyel Değerlendirme

  Potansiyeli ölçmeye yönelik ilk adım, çalışanın bir üst pozisyon için potansiyelinin birinci ve ikinci yöneticisi tarafından sistem üzerinden bir anket ile değerlendirmesi ile atılır. İkinci adımda, çalışan kendini değerlendirdiği bir yetkinlik envanterine dahil olur. Bu sayede çalışana yönelik iki sonuç elde edilir; birinci&ikinci yönetici değerlendirmeleri ve çalışanın kendi değerlendirmesidir.

  Yetenek Yönetimi Komiteleri

  Tüm sonuçlar, İnsan Kaynakları tarafından raporlanır ve analiz edilir. İnsan Kaynakları ve ilgili Üst Yönetim ile her bir çalışanın birebir değerlendirildiği"yetenek değerlendirme komiteleri" yapılır. İnsan Kaynakları tarafından modere edilen bu toplantılarda, çalışanların güçlü ve gelişim alanları tartışılır, gelişim planı oluşturulur. Bu toplantılarda elde edilen tüm sonuçlar, ilgili İcra Kurulu Üyesi ile yeniden değerlendirlir ve teyid edilir. Müdür ve üstü seviyelerdeki tüm sonuçlar, CEO onayına sunulur. Böylelikle yetenek havuzu belirlenmiş olur. Süreç her yıl tekrarlanır.

  Gelişim Programları

  Çalışanların güçlü ve gelişim alanları dikkate alınarak oluşturulan gelişim planları"Bireysel Gelişim Programı" kapsamında planlanır. Diğer bir gelişim programı olan, Yönetim Gelişim Programı'nda amaçlanan ortak bir yönetim duruşu&dili oluşturmaktır. Yetenek gelişim programımız da yetenek havuzuna seçilmiş ERGO çalışanlarımızı bir üst göreve hazırlamak için tasarlanmıştır. Yetenek Gelişim Programı ile hedeflenen, yetenek havuzunda yer alan çalışanlarımızın güçlü alanlarında daha da güçlendirmek, gelişim alanlarında ise desteklemektir. Gelişim programlarımız, çoklu öğrenim sistemlerinden oluşur, ve her bir seviye (unvan grubu) için farklı uygulamalar dikkate alınır. Performans ve Gelişim Yönetimi süreci kapsamındaki tüm uygulamalar ile çalışanlarımızın bağlılığını güçlendirmeyi, memnuniyetlerini arttırmayı ve iç yedekleme sistemlerini desteklemeyi hedefliyoruz.

  İşe Alım Süreçlerimiz

  ERGO'nun işe alım sürecinde, iş başvurunuzun alınmasından iş görüşmesine çağırılmanıza kadar hangi adımlar takip edilir?

  İş Fırsatları ve Başvuru Yolları

  • Bize yaptιğιnιz başvurular CV bankamιza kaydedilir.
  • Oluşabilecek açιk pozisyonlar için bu veri tabanιndan araştιrma yapιlarak, pozisyon için gerekli niteliklere uyan adaylarla irtibata geçilir.
  • Adaylara ilk görüşmelerinde "Genel Yetenek Testi" ve "Kişilik Envanteri" uygulanιr. Mülakat bu testlerden sonra İnsan Kaynaklarι yetkilileri tarafιndan yapιlιr.
  • İnsan Kaynaklarι'nιn olumlu görüşü halinde aday, ilgili departman yöneticisi ile görüştürülür.
  • Tüm bu görüşmeleri ve referans araştιrmalarιnι olumlu olarak tamamlayan adaylara İnsan Kaynaklarι Bölümü tarafιndan iş teklifi yapιlιr.

  Bu sayfa size yardımcı oldu mu?EVETHAYIR