Tamam

Gizlilik Politikası ve KVKK

KULLANICI KOŞULLARI VE GIZLILIK POLITIKASI

KULLANICI KOŞULLARI

1.Genel

ERGO'nun "www.ergosigorta.com"  alan adından ulaşılabilen Websitesi'nde ( "Websitesi" ) şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılmaktadır.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak Kullanıcı Koşulları'nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Websitesi yalnızca hukuka uygun amaçlarla, şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir. Websitesi'nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

Ziyaretiniz esnasında Websitesi üzerinden teklif alınabilecek ürünler bulunmakta ise, bu ürünlerle ilgili olarak Websitesi'nden prim teklifi almak için yararlanabilirsiniz. Ancak, prim teklifleri nihai olmayıp, risk profiline göre değişiklik gösterebileceğinden; teklif sonrası nihai prim tutarının öğrenilmesi ve poliçe tanzimi için acente ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar Websitemiz üzerinden sunulmakta olan sigortacılık hizmetlerinden faydalanamazlar. Bu kişiler ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

ERGO, Websitesi üzerinden sunduğu hizmetleri, yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile, verip vermemekte serbesttir. ERGO, önceden haber vermeksizin, Websitesi'nde sunulan hizmetleri ve içerikleri bazı ek koşullara bağlama, Websitesi'ni ve/veya Websitesi üzerinden sunduğu hizmetleri geçici bir süre askıya alma, değiştirme, tamamen durdurma, bütün bilgileri ve içerikleri erişime kapatma ve silme hakkını haizdir. ERGO, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Websitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler'e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, ERGO tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir.

Kullanıcılar tarafından verilecek bilgilerin doğruluğunu Ergo'nun teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı'da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını Kabul eder.

Kullanıcılar, Websitesi üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul ederler.

2.Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı, Websitesi'ni ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Websitesi'nde yer alan ERGO ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, içerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Websitesi'nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde ERGO'nun yazılı izni olmadan kullanmayacağını ve Ergo'nun yazılı izni olmadan Websitesi'ne bağlantı (link) vermeyeceğini, Ergo ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Websitesi'ni her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını kabul eder.

İşbu Websitesi'nin yazılımına dair her türlü hak; Websitesi'nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Ergo'ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Websitesi'nin ziyaret edilmesi veya Websitesi'ndeki Hizmetler'den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı'ya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, Websitesi'ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ergo'nun, Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Websitesi'nde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, ERGO'ya aittir. Websitesi'nin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

Websitesi'nde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Websitesi'nde yer alan bilgiler Ergo'nun yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Websitesi'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Ergo'nun yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Ergo'nun yazılı izni olmadıkça Websitesi'ne link verilemez.

3.Diğer Hükümler

Ergo, Websitesi'nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Websitesi'nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan ERGO sorumlu değildir.

Ergo, dilediği zaman Websitesi'nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Websitesi'deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Kullanıcı Koşulları'nın ihlal edilmesi durumunda Ergo, Kullanıcının Websitesi'ni kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

Ergo, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar'a ayrıca bildirim yapmaksızın Kullanım Koşulları'nda tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Websitesisi'nde yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Site Ziyaretçisi,

ERGO Sigorta A.Ş.'nin ("ERGO")  www.ergosigorta.com olarak tanımlı Websitesi'nde ("Websitesi") şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılmaktadır. Websitesi'ni ziyaret etmeniz ve bu Websitesi vasıtasıyla ERGO Sigorta A.Ş. olarak (Bundan sonra kısaca "ERGO"  olarak anılacaktır.) sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu Websitesi'ni ziyaret etmekle ve bu Websitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1.Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Bu Websitesi'ne girilen bilgilerin (özlük bilgileri, T.C. kimlik numarası, araç plaka no ve kullancıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Websitesi'ne girilen bilgilerin güvenliği açısından şirketimizin sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Websitesi'ne ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Websitesi üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, TC kimlik numarası,firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri, araç plakası gibi) bu Websitesi'ne girmeleri gerekmektedir. Websitesi'nde, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde ERGO personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

ERGO, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

2.Diğer Website'lerine Bağlantılar

Bu Websitesi, başka web sitelerine bağlantılar içerir. ERGO diğer web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri ERGO'dan farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arzetmektedir.

3.Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

 • a.Tarafınızca sağlanan bilgiler:

  Websitesi'nin kullanımı esnasında sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti gibi çeşitli hizmetlerin temini için Websitemizi kullanarak tarafımıza ilettiğiniz bilgiler tarafımızdan kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için Websitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir.

  Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya acentenin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda ERGO hiç bir sorumluluk kabul etmez.

 • b.Otomatik olarak sağlanan bilgiler

  Websitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'çerezler' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerdeeldeedilenbilgilerdir.

  Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

  Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Websitesinde servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, ERGO, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 • c.Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

  Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla TRAMER ve MERNİS gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

4.Kişisel Verilerin Kullanımı& Onaylar

Bu Websitesini ziyaret etmekle ve bu Websitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu Websitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla tarafımızdan işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, ERGO ortakları, acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, ERGO ve acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman, tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

5.Diğer Hükümler

Burada belirtilen şartların dışında Websitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes "Kullanıcı Koşulları"  bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ERGO herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Aşağıda belirtilen hallerde ERGO, işbu "Gizlilik Politikası"  hükümlerinde belirtilenler dışında, kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
 • ERGO'nun Websitesi'nde yayınladığı "Kullanıcı Koşulları"'nın gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla resmi kurum ve kuruluşlardan kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olması halleridir.

"Gizlilik Politikası"  hükümlerinde ERGO tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler kullanıcıları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça ERGO'ya karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden ERGO'nun, ERGO'nun acentelerinin bu Websitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Websitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

ERGO işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın Websitesinde yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. ERGO'nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Websitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (""KVKK"") hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere Veri Sorumlusu sıfatıyla ERGO Sigorta A.Ş. (""ERGO"") tarafından işlenebilecektir.

"Kişisel Verilerinizin İşlenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin sigortacılık işlemleriniz için kullanılması esnasında, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensiplerimizdir.

Kişisel Verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?

Kişisel Verileriniz; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili sigorta teklifleri sunmak; sigorta sözleşmesi akdetmek; sözleşme gereklerini yerine getirebilmek; işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek; işlem sahibiyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak; bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak, kaydetmek, saklamak; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve bilgileri düzenlemek; mevzuatta öngörülen saklama, raporlama ve aydınlatma yükümlülüklerine uymak amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sigortacılık mevzuatı ve diğer sair mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek (bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, poliçe düzenlemek, sigorta primlerini belirlemek, taleplerinizi yönetmek, yenileme teklifi yapmak, riskleri reasüre etmek ve benzeri), riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, bu kapsamda gerekli araştırma faaliyetlerini yapmak amacıyla; Kişisel Verileriniz, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan ERGO Grup Şirketlerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, destek hizmeti sağlayıcılarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki reasürörlere, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileriniz, doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ERGO Grup Şirketleri, Bölge Müdürlükleri, acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen kullanılacak otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yurt içi/ yurt dışı iş birliği içinde bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ve kredi kuruluşları, anlaşmalı servisler, resmi kurumlar, diğer 3. Kişiler vasıtasıyla, çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabiliyoruz?

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, internet sitemizde geçirilen süre ve internet sitemizi ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret ettiğiniz siteler yer alabilir.

Internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

Kişisel verisi işlenen sizlerin,""ilgili kişi"" olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • işlenmişse bilgi talep etme,

 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 • eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme*,

 • aktarıldığı 3. kişilere KVKK'nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK 13 . maddesi kapsamında yazılı olmalıdır

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İnternet sitesinde vermiş olduğunuz kişisel veriler ile Çerezler 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, internet sitemiz aracılığı ile ilettiğiniz kişisel verilerinizin işleneceğine, saklanacağına ve gerekli görülmesi halinde aktarılacağına KVKK uyarınca açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi dahil tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda Şirketimiz ve/veya acentelerimiz tarafından, doğrudan ya da sms, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren mms, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilebileceğini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Ticaret Unvanı:  ERGO Sigorta A.Ş.
Merkez Adres:  Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofis Park 2 Kat:10-13 Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No:  250415
Mersis No:  0481005567600024
Telefon:  0850 211 11 11
İnternet Adresi: "www.ergosigorta.com" 

İşbu bilgilendirme ile hem sözlü hem de yazılı olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli ve yeterli bildirimin tarafınıza eksiksiz bir şekilde yapıldığını, bildirimin içeriğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi gayrikabil rücu kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?EVETHAYIR