Tamam
Diğer Sigortalar

Diğer Sigortalar

Ürünlerimiz

Hukuksal Koruma Sigortası

Hukuksal Koruma Sigortası yaptırın, oluşabilecek hasarlar ile ilgili hukuksal sorunların giderilmesi masraflarını güvence altına alın...

Bu ürün, Kasko teminatına giren bir hasar ile ilgili, hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları, gider ve diğer edimler ile vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ile ilgili masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası ile yurt dışında da güvencedesiniz...

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası'nın yurt dışında geçerli şeklidir ve Yeşil Kart anlaşmasına dahil ve çoğunluğu Avrupa'da bulunan pek çok ülkede Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nı tekrar yaptırma mecburiyetini ortadan kaldırır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırın, aracın kullanımından dolayı oluşabilecek riskleri güvence altına alın!

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.

Ferdi Koltuk Sigortası

Yaşamı değerli kılan sevdiklerinizdir. Olası kazalara karşı onları güvence altına alın...

Ferdi Koltuk Sigortası ile araçta bulunan sürücü ve yolcuların, araçla beraber uğrayacakları kazalar sonucunda maruz kalacakları vefaat ve sürekli sakatlık hallerini temin eder.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile yolculuğunuz güvence altında...

Yurt içi ve yurt dışına ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan otobüslerin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'dır.

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Oto galerileri, otopark, garaj ve tamirhanelerin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Sorumluluk Sigortası'dır.

Para Sigortaları

"Paranın ne önemi var?" demeyin. Emniyeti Suistimal Sigortası ve Taşınan Para Sigortası yaptırın, uğrayabileceğiniz zararları teminat altına alın...

Emniyeti Suistimal teminatı ile sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı personelinin işlerini görmeleri esnasında kasıt veya kötü niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.

Taşınan Para teminatı ile sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı elemanları vasıtasıyla taşıma yapacağı güzergah dahilindeki işyeri, banka, müşteri veya müesseseler arasında taşıtacağı para ile ölçülebilen kıymetlerin bu yerlere teslimine kadar ki süreyi kapsamak üzere; üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gaspı veya hırsızlığı; nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelebilecek kayıp ve hırsızlığı; ve nakil esnasında zorunlu sebepler sonucu meydana gelecek kayıpları teminat altına alınır.

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları kapsamındaki ürünler ile üçüncü şahıslara verebileceğiniz hasarlardan doğabilecek taleplere karşı sizleri güvence altına alıyoruz.

 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Sigorta Poliçenizi Almak için:

En yakın ERGO Acentesinden ürünler hakkında detaylı bilgi alabilir, sigorta poliçenizi yaptırabilirsiniz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?EVETHAYIR

En Yakın ERGO Acentesi